TARIEVEN

Wij streven ernaar de kosten voor u zo laag en transparant mogelijk te houden, waar mogelijk hanteren wij een urenplafond.
Het intakegesprek is altijd gratis. Het uurtarief is exclusief BTW en afhankelijk van de aard en de duur van het onderzoek.
Eventuele reis, verblijfs- en materiaal kosten worden apart gefactureerd, evenals de kosten van de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen, inhuren van externe expertise en overige kosten die gemaakt worden teneinde het onderzoek te volbrengen. De mogelijkheid bestaat om de onderzoekskosten terug te vorderen van de aangeklaagde partij in een rechtszaak. Informeer hiernaar bij uw advocaat.