OVER ONS

Ons recherchebureau is vernoemd naar Hermes Trismegistus, ook wel Thoth genoemd, een mythische figuur uit de Egyptische en Griekse oudheid welke priester, filosoof en koning was.  Hij was de sleutelfiguur binnen het hermetisme en beschikte over oude mystieke en geheime kennis welke hij openbaarde aan de mensheid. In de Griekse oudheid was Hermes de boodschapper van de goden en de beschermheilige van grenzen, een poortwachter. Hermes Trismegistus is het meest bekend vanwege zijn gevleugelde uitspraak:

‘Zo boven zo beneden’

Dit is een gedeelte van de tekst op de Smaragden Tafel welke verwijst naar de samenhang tussen de microkosmos (datgene wat zich afspeelt op het kleinere niveau) en de macrokosmos (wat zich afspeelt op het grotere niveau). Wij zijn een deel van het universum en het universum is deel van ons.

Hermes draagt in zijn handen de caduceus, dit is een staf met vleugels en twee slangen. De caduceus symboliseert als geheel vrede, bescherming en genezing. De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden. De vleugels staan voor transcendentie en de slangen representeren alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum. Wij hebben in ons logo de staf verbeeldt als een zwaard dat bescherming biedt en welke staat voor onze strijdbaarheid als poortwachter om deze wereld veiliger en leefbaarder te maken. Dat is onze missie.

Wanneer uw grens overschreden wordt en uw recht aangetast, aarzel dan niet en neem contact met ons op.