OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Open Source Intelligence, afgekort als OSINT is een van de disciplines binnen intelligence;
het vergaren van informatie c.q. inlichtingen. OSINT kan voor diverse doeleinden worden ingezet waaronder de opsporing van (vermiste) personen en plegers van strafbare feiten.
Deze intelligence discipline is eind jaren ‘80 ontstaan en werd in eerste instantie voornamelijk toegepast binnen de Amerikaanse krijgsmacht voor, onder andere, reconnaissance (verkenning).
Kort gezegd komt het hier op neer:

OSINT betreft informatie welke vergaard is middels legale, openbare en publiekelijk toegankelijke bronnen waaronder deze op het internet.
Voorbeelden zijn: zoekmachines, nieuwssites, blogs, social media, foto’s, video- en audio, bedrijfsinformatiesites en het darknet.
Ook openbare en publiekelijk toegankelijke bronnen welke zich buiten het internet bevinden kunnen
van grote waarde zijn voor een onderzoek.

Met de juiste kennis en (analytische) vaardigheden kunnen informatie en digitale sporen gevonden en herleid worden naar de onderzochte persoon of bedrijf.
Ook kunnen connecties tussen personen en bedrijven inzichtelijk worden gemaakt.

Vanwege het feit dat er gebruik wordt gemaakt van openbare bronnen welke publiekelijk toegankelijk zijn kan een OSINT onderzoek snel opgestart worden zonder de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen- en technieken die ingrijpender en kostbaarder zijn.
Dit gegeven kan u tijd en geld besparen, daarnaast kan het door Hermes Recherche opgestelde onderzoeksrapport ter ondersteuning van juridische kwesties gebruikt worden.

Hermes Recherche kan in opdracht voor u standaard- en uitgebreide OSINT– onderzoeken verrichten
alsmede een Digital Footprintcheck. Kijk hier voor meer informatie over onze tarieven.