ONZE MISSIE

Het is onze primaire missie om deze wereld veiliger en leefbaarder te maken, ons licht te laten schijnen in de duisternis.
Dit doen wij door hulp en bescherming te bieden aan hen die geconfronteerd worden met grensoverschrijdende zaken en ondersteuning nodig hebben om deze te stoppen.

Wij zijn ervan overtuigd dat, in een steeds vijandiger wordend leefklimaat, onze missie van levensbelang is. Oneerlijkheid, misleiding, oplichting, machtsmisbruik, criminaliteit
en andere malafide praktijken lijken steeds meer de overhand te gaan krijgen. Hierdoor vallen dagelijks vele slachtoffers die vaak in stilte lijden, zich machteloos en gefrustreerd voelen
omdat zij niet of niet voldoende geholpen en beschermd worden door het bevoegde gezag. 
Wij zetten ons in voor deze mensen omdat wij geloven dat iedereen het verdient om ècht gezien te worden en de hulp, bijstand en bescherming dient te krijgen die nodig is. 

Herkent u zichzelf in bovenstaande, bent u ook een van die mensen, neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen bespreken hoe we u het beste kunnen helpen.
Ook wanneer onze missie u aanspreekt, u hieraan een bijdrage wil leveren en/of een samenwerkingsverband zoekt bent u van harte welkom ons te benaderen.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 06-39893068, via info@recherchebureauhermes.nl of door middel van ons contactformulier