Onderzoek

Achtergrondonderzoek

Wanneer u nadere informatie wenst over de achtergrond van natuurlijke en/of rechtspersonen waar u een (zakelijke) relatie mee aan wenst te gaan kunt u bij ons terecht voor een achtergrondonderzoek, ook wel backgroundscreening genoemd. Onder natuurlijke personen worden, onder andere, verstaan: klanten, sollicitanten en zakenpartners. Voorkom onaangename verrassingen en laat een achtergrond onderzoek door ons uitvoeren.

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen onderzoek. In overleg met u maken wij een transparante offerte.

Pre-employmentonderzoek

Onderdeel van een achtergrondonderzoek is het zogeheten pre-employmentonderzoek. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de achtergrond van een sollicitant.

Tijdens dit onderzoek worden onder andere de identiteits- en woonadresgegevens
gecontroleerd alsmede de echtheid van de diploma’s en getuigschriften, het
opgegeven arbeidsverleden geverifieerd en zo nog wat zaken meer.
In een tijd waarin deceptie altijd op de loer ligt is het laten uitvoeren van een preemployment onderzoek geen overbodige luxe.

De omvang van dit onderzoek wordt in overleg met u, de opdrachtgever, bepaald.
Een antecedentenonderzoek maakt vaak onderdeel uit van het preemploymentonderzoek.

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen onderzoek. In overleg met u maken wij een transparante offerte.

Antecedentenonderzoek

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen dat uw potentiële nieuwe werknemer betrouwbaar is, zijn identiteit overeenkomt met wie hij zegt dat hij is en dat hij geen gevaar oplevert voor uw bedrijf. Hierbij valt te denken aan zaken als het hebben van een crimineel verleden en het onderhouden van nauwe banden met concurrerende bedrijven. Om met de woorden van Seneca, Romeins filosoof en staatsman, te spreken: ‘Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen’ Voorkom dat uw vertrouwen wordt beschaamd en laat een antecedenten onderzoek uitvoeren.

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen
onderzoek. In overleg met u maken wij een transparante offerte.

Moraliteitsonderzoek

Dit onderzoek richt zich specifiek op de betrouwbaarheid en integriteit van uw
toekomstige zakenpartner, leverancier of afnemer.
Met name bij het afsluiten van grote contracten, overnames of fusies wordt een
moraliteitsonderzoek ingesteld, Vaak wordt gelijktijdig een
kredietwaardigheidsonderzoek opgestart.
Zorg ervoor dat u uw zaken op orde heeft alvorens met een nieuwe zakenpartner in
zee te gaan en laat een moraliteits onderzoek uitvoeren door ons.

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen onderzoek. In overleg met u maken wij een transparante offerte. 

Kredietwaardigheidsonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de betreffende potentiële zakenpartner. Er wordt informatie verzameld aangaande de vermogenspositie, de omzet en het betalingsgedrag van deze partner. 

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen onderzoek. In overleg met u maken wij een transparante offerte.