CYBERSTALKING

Stalking is een ander woord voor ‘belaging’ dat door het Wetboek van Strafrecht (Art. 285b)  is aangemerkt als een zwaar delict en op de volgende wijze wordt omschreven:

‘Het wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op andermans persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, na te laten, iets te dulden of vrees aan te jagen’.

De wet hanteert flinke maximumstraffen voor het misdrijf belaging: een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Cyberstalking is een vorm van belaging: het herhaaldelijk lastigvallen en/of bedreigen van een persoon, welke zich afspeelt op het internet of via andere elektronische communicatiemiddelen zoals een mobiele telefoon. Er wordt onderscheid gemaakt tussen cyberstalking (online stalking) en fysieke stalking (offline stalking) maar vaak komen deze vormen gelijktijdig voor.  Ze kunnen beiden evenveel impact hebben op het slachtoffer dat voor zijn of haar gevoel nergens veilig meer is.  Online stalking is laagdrempeliger dan offline stalking, de stalker kan de stalkingshandelingen verrichten zonder in de fysieke nabijheid van het slachtoffer te hoeven zijn.

Voorbeelden van cyberstalking zijn het hacken van de pc, telefoon, en/of socialmedia accounts van het slachtoffer, het onophoudelijk sturen van (bedreigende) e-mails (e-mailbombing), socialmedia berichten, sms’jes en/of appberichten naar het slachtoffer, het plaatsen van valse advertenties en het openen van socialmedia accounts op naam van het slachtoffer.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op wanneer u of een van uw naasten slachtoffer is van cyberstalking. Wij zulllen er onze uiterste best voor doen om deze te stoppen.