CYBERCRIMINALITEIT

Cybercriminaliteit, cybercrime en computercriminaliteit worden vaak door elkaar gebruikt en zijn verschillende termen om hetzelfde aan te duiden. Er is onderscheid te maken tussen cybercriminaliteit welke gericht is op ICT en gepleegd is met ICT en klassieke delicten die zich verplaatst hebben naar
c.q. gepleegd worden in het digitale domein. Een combinatie van deze twee komt vaak voor.

ICT-gerichte cybercriminaliteit
Het strafbare feit wordt gepleegd met een hardware device waar een processor in zit. Hierbij valt te denken aan een desktop, laptop, smartphone en tablet.  Voorbeelden van IT-gerichte cybercriminaliteit zijn: hacking, DDoS aanvallen, defacing, malware, ransomware, virussen en computerwormen.

Klassieke delicten
Klassieke delicten als oplichting, afpersing, fraude en belaging (stalking) kennen ook een digitale vorm. Te denken valt hierbij aan afpersing (waaronder sextortion en ramsomware) en stalking via e-mail,
sms / app- en socialmedia berichten. Een specifieke vorm van fraude is de zogenaamde identiteitsfraude. Dit is een vorm van digitale fraude waarbij de identiteit van een ander als het ware ´gestolen’ wordt,  vaak met het doel online goederen en diensten te kunnen bestellen zonder deze te betalen. Ook kan de identiteit van een ander persoon of bedrijf worden misbruikt om deze (online) in een kwaad daglicht te stellen dan wel uit diens naam berichten te versturen c.q. handelingen te verrichten.

Bedrijven en burgers krijgen steeds vaker te maken met cybercriminaliteit. Wij kunnen u van dienst zijn bij de opsporing van degenen die u of uw bedrijf schade toebrengen en de onregelmatigheden stoppen. Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe uzelf te wapenen tegen deze malafide praktijken teneinde minder kwetsbaar en beter beschermd te zijn.