ANTECEDENTENONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen dat uw potentiële nieuwe werknemer betrouwbaar is, zijn identiteit overeenkomt met wie hij zegt dat hij is en dat hij geen gevaar oplevert voor uw bedrijf. Hierbij valt te denken aan zaken als het hebben van een crimineel verleden en het onderhouden van nauwe banden met concurrerende bedrijven. 

Om met de woorden van Seneca, Romeins filosoof en staatsman, te spreken:
‘Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen’
Voorkom dat uw vertrouwen wordt beschaamd en laat door Hermes Recherche een antecedentenonderzoek uitvoeren.

De kosten van deze opdracht worden bepaald door de reikwijdte van het in te stellen onderzoek. 
In overleg met u maken wij een transparante offerte.